Opracowanie „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”

W załączniku znajduje się apel Prezydenta m.st. Warszawy o pomoc wolno żyjącym kotom.


Załączniki:
Download this file (apel-koty.jpg)apel[ ]118 kB

Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy informuje, że 1 stycznia 2012 roku wchodzi w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wprowadza ona istotne zmiany w stosunku do stanu obecnego. Szczegóły znajdują się w załącznikach zawierających komunikat dla mieszkańców i dla przedsiębiorców.

Załączniki:
Download this file (komunikat_miesz.pdf)komunikat_dla_mieszkancow[ ]315 kB
Download this file (komunikat_przeds.pdf)komunikat_dla_przedsiebiorcow[ ]242 kB